CƠM CHÁY CHÀ BÔNG 180G

COM CHÁY

COM CHÁY

Giá: 20.000 VNĐ

Mã SP : CC06

COM CHÁY

COM CHÁY

cơm chà bông

cơm chà bông

Giá: 20.000 VNĐ

Mã SP : CC05

cơm chà bông

cơm chà bông

Cơm cháy chà bông

Cơm cháy chà bông

Giá: 20.000 VNĐ

Mã SP : CC-03

com chay cha bong

Cơm cháy chà bông

Cơm cháy chà bông Loại 180G

Cơm cháy chà bông Loại 180G

Giá: 15.000 VNĐ

Mã SP : CC-01

- Trọng lượng 180 G, - Đường kính 18cm x dày 2.5cm - Hạn sử dụng: 60 ngày - Cung cấp Sĩ và..

Cơm cháy chà bông Loại 180G

Cơm Cháy Chà Bông