CƠM SẤY CHÀ BÔNG

cơm sấy chà bông loại 80G

cơm sấy chà bông loại 80G

Giá: 10.000 VNĐ

Mã SP : NẾP SẤY 01

NẾP SẤY LOẠI 80G

cơm sấy chà bông loại 80G

cơm sấy chà bông loại 100G

cơm sấy chà bông loại 100G

Giá: 12.000 VNĐ

Mã SP : NẾP SẤY 02

NẾP SẤY LOẠI 100G

cơm sấy chà bông loại 100G

Cơm sấy chà bông 120G

Cơm sấy chà bông 120G

Giá: 15.000 VNĐ

Mã SP : NẾP SẤY 03

NẾP SẤY LOẠI 120G

Cơm sấy chà bông 120G

Cơm Cháy Chà Bông